NIWO-vergunning: Alles Wat U Moet Weten Over Het Rechtmatig Gebruik in Wegtransport
Wat is een NIWO-vergunning?
01 februari 2023 
in Blogs
2 min. leestijd

Wat is een NIWO-vergunning?

Wat is een NIWO-vergunning? 

Een NIWO-vergunning is een vergunning voor het uitoefenen van werkzaamheden op het gebied van vervoer van goederen over de weg. De afkorting NIWO staat voor Nationaal en Internationaal Wegvervoer Organisatie. Deze vergunning is vereist voor bedrijven die Nationaal en Internationaal beroepsvervoer verrichten over de weg. Niet zijnde eigen vervoer.

Wat bedoelt men met verhuren van de NIWO vergunning?  

Een NIWO-vergunning is specifiek voor het bedrijf dat de vergunning heeft verkregen en mag niet worden verhuurd of overgedragen aan een andere partij. Bedrijven die dit zouden doen vallen meteen door de mand bij een controle. Want de chauffeur moet (in geval van een dienstbetrekking) middels een verklaring van dienstbetrekking  (ook wel werkgeversverklaring genoemd, deze wordt afgegeven door KIWA) aantonen dat hij in dienst is van het bedrijf waaraan de getoonde vergunning is verleend.

Is het een ZZPer? Dan dient hij zelf over een eigen vergunning te beschikken.

Wat men bedoelt met “verhuren” van de NIWO vergunning is dat iemand met het diploma vakbekwaamheid op zak (NIWO-diploma) in dienst treed bij een transportondernemer. Door het aantreden van deze Vervoersmanager kan de ondernemer een aanvraag indienen voor een NIWO vergunning. Deze ondernemer maakt in zo een geval dus gebruik van de kennis van deze vervoersmanager. Hij betaald hem daarvoor een salaris. Dit kan ook parttime, maar tenminste 10 uur per week. Het is op basis van dit gegeven dan ook mogelijk om voor maximaal 4 werkgevers Vervoersmanagerstaken uit te voeren. Maximaal 10 x 4 = 40 uur per week.

Op deze manier hoeft de ondernemer dus niet zelf in het bezit te zijn van een NIWO-diploma. We zeggen dan de ondernemer maakt gebruik van een “externe vervoersmanager”.

Het aantrekken van een vervoersmanager in de onderneming kan ook op ZZP Basis.  Dit mag gewoon en er is niks mis mee.

Echter waar het in de praktijk vaak mis gaat is dat de ondernemer de aanvraag indient met het diploma van een vervoersmanager en de vergunning verkrijgt. Terwijl de vervoersmanager niet actief betrokken is bij de werkzaamheden in het bedrijf.  En dat is verboden.

Bij een controle wordt allereerst gevraagd naar een intentie verklaring waarin de vervoersmanager verklaard dat hij vervoersmanager is bij dit bedrijf. Ten 2e wordt gevraagd naar bewijsstukken waaruit blijkt dat er betalingen zijn gedaan van het Salaris of facturen in geval van een ZZP er. Op deze manier lopen veel ondernemers tegen de lamp. Een boete en intrekking van de vergunning is het gevolg. Zowel NIWO als ILT controleren hierop.

Ook is het van belang dat als je aan de slag gaan als vervoersmanager bij een transportbedrijf je tot zekere hoogte verantwoordelijk kan worden gehouden voor misstanden in het bedrijf.

Wat zijn de gevolgen van het onrechtmatig verhuren van een NIWO-vergunning?

Bedrijven die een NIWO-vergunning onrechtmatig gebruiken, lopen het risico op boetes en sancties van de overheid. Dit komt omdat het onrechtmatig verhuren van een NIWO-vergunning in strijd is met de regelgeving. In sommige gevallen kan het onrechtmatig verhuren van een NIWO-vergunning ook leiden tot het intrekken van de vergunning.

In conclusie, het onrechtmatig verhuren van een NIWO-vergunning is niet toegestaan volgens de regelgeving. Bedrijven moeten zich houden aan de regels en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen vervoersdiensten. Het is belangrijk om de regels te begrijpen en te volgen om te voorkomen dat u te maken krijgt met boetes en sancties.

Over de schrijver
Reactie plaatsen